Om

Lingheds Fiskevårds Områdes Förening (LFVOF) bildades 1984. Det första verksamhetsåret var 1985. Den tidigare fiskevårdsföreningen som omfattade ungefär samma vatten hade i många år bedrivit fiskevårdsverksamhet i området. LFVOF beslutade år 2000 att utarbeta en ny och aktuell fiskevårdsplan. Den nya planen är delvis en revidering, delvis en nyskrivning. Den direkta fiskevården bekostas i huvudsak av inkomster från fiskekortförsäljningen. Statliga och kommunala fiskevårdsbidrag kan erhållas för vissa större åtgärder av långsiktig karraktär. http://linghedsfiske.se/Fiskevardsplan.pdf


I juni månad år 2018 beslutade länstyrelsen Dalarna att Lingheds fiskevårdsområde (LFVOF) ska slås ihop med Svartnäs fiskevårdsområde (SFVOF). SFVOF har varit verksam ungefär lika länge som LFVOF men har under senare år haft svårt att skapa intresse kring fiske och fiskevård, därför beslutades att LFVOF utökas att omfatta även SFVOF. Det nya nästan dubbelt så stora område ska heta Lingheds Fiskevårdsområdesförening (LFVOF).

Stadgar