Spjärsen

Spjärsen

Spjärsen är en spännande sjö med bra bestånd av stor fisk. De vanligaste arterna är sik, gädda, abborre och öring. Öringen växer till sig väldigt snabbt då tillgången på betesfisk är stor. Det finns fler dokumenterade fångster på öring som överstiger 8 kg. Eller som på bilden här en gädda tagen på angeldon som vägde 15,2 kg